Hraním na serveru, hráč automaticky souhlasí se všemi níže uvedenými pravidly a neznalost těchto pravidel neomlouvá. Vedení serveru si vyhrazuje možnost změny těchto pravidel. Hráč je dále povinen dodržovat zákony platné v České Republice.

Všeobecná pravidla serveru:
§a1 – Hráč si za svůj účet zodpovídá sám, tím je myšleno jak silné si dá heslo a bude tím předcházet krádeži účtu.
§a2 – Přísný zákaz uveřejňování jakékoliv cílené reklamy mimo server RedCraft.
§a3 – Zákaz nějaké vulgárnější mluvi, jsme poměrně slušný server.
§a4 – Je přísně zakázáno používat jakékoliv HackClienty.
§a5 – Je zakázáno žádat o jakákoliv práva, itemy, prachy apod.
§a6 – Je zakázáno spamovat chat zprávami nebo příkazy.
§a7 – Je zakázáno si přivlastňovat nicky známých osobností a vydávat se za ně (tím jsou myšleny pouze nicky, nikoliv skiny).
§a8 – Je zakázán jakýkoliv nacismus či rasismus na našem serveru.
§a9 – Využívání chyb hry, nebo chyb serveru je trestné, pokud nahlásíte chybu kterou jste našli do ticketu, dostanete odměnu na serveru!
§a10 – Délku nebo způsob trestu určuje vedení serveru, vzhledem k situaci.
§a11 – Hráč je povinen respektovat nařízení adminem či nařízení serveru. Hráči by se měli mezi sebou respektovat.

Pravidla pro Survival server:
§c1 – Je zakázáno stavět 1×1 sloupy nebo kopat 1×1 díry v survival světě. Sloupy/díry po sobě ničte / zastavte.
§c2 – Je zakázáno ponechávat nedotěžené létající koruny stromů v survival světech.
§c3 – Je zakázáno stavět složité cyklické redstone obvody které by mohly zatěžovat server.
§c4 – Pokud hráč zemře, vedení není povinno hradit náhradu jeho itemů které ztratil při úmrtí.
§c5 – Vedení není povino řešit úmrtí hráče při TPA požadavku.
§c6 – Griefování či ničení nezabezpečných staveb je povoleno. Majitel stavby by si měl stavbu ochránit pomocí residence.
§c7 – Jako hráč se pokuste co nejméně poškozovat krajinu. Od získávání materiálů jsou určené doly na spawnu.
§c8 – Hráč který má PowerLevel vyšší jak 2000 má možnost si zažádat o residenci větší než je stanovený limit.
§c9 – Zákaz spawn-killování, ihned po respawnu hráče.
§c10 – Vedení si vyhrazuje právo příležitostně mazat svět „The End“.