1. Domů
  2. RedCraft WIKI
  3. Residence
  4. Všechny příkazy

Všechny příkazy

Základní příkazy

/res ? [stránka] Zobrazí res příkazy do chatu podle dané stránky
/res select vert Označí daný výběr stickem i v úrovni Y:0-256
/res select expand <počet> Rozšíří výběr residence o daný počet blocků směrem kam hráč kouká
/res create <název> Vytvoří residenci s daným názvem
/res remove [název] Smaže danou residenci nebo subzonu
/res subzone <název> Vytvoří subzonu v residenci s daným názvem
/res info Zobrazí info o residenci ve které se hráč nachází
/res list zobrazí seznam residencí které hráč vlastní
/res limits Zobrazí hráčovo limty při vytváření/editaci residencí
/res padd <hráč> Nastaví hráči základní vlajky aby mohl fungovat v dané resce (přidá hráče do res)
/res pdel <hráč> Kompletně odebere hráče z residence
/res set <vlajka> <true/false/remove> Nastaví určitou vlajku pro celou residenci
/res pset <hráč> <vlajka> <true/false/remove> Nastaví určitou vlajku na určitého hráče, který je v residenci
/res expand <počet> Rozšíří stávající residenci o daný počet blocků, směrem kam hráč kouká
/res contract <počet> Zmenší stávající residenci o daný počet blocků, směrem kam hráč kouká
/res default Dá vlajky residence do jejího původního stavu
/res give <residence> <hráč> Změní majitele res na jiného hráče
/res rename <starý název> <nový název> Přejmenuje residenci

*příkaz /res tp <…> je zakázán.

Kompletní seznam příkazů pro residenci: https://github.com/bekvon/Residence/wiki/Commands

Pomohl Vám tento článek? Ano Ne 1