1. Domů
  2. RedCraft WIKI
  3. Survival
  4. Hrobečky

Hrobečky

Hráč když zemře, objeví se po jeho smrti hrobeček, ve kterém se ukrývají jeho itemy a experience. Je to fajn v tom že když umře třeba v lávě, nepřijde o itemy a hrobeček se objeví na hladině, to samé platí i pro void – hrobeček se objeví nad voidem.

Při úmrtí hrobeček uschová všechny itemy a 80% z hráčovo původní experience. Hrobečků naráz může mít hráč pouze 10 (po dosáhnutí limitu opět standardně leží itemy na zemi) a od vytvoření hrobečku zmizí za 24 hodin. Jakmile hrobeček zmizí, expy a loot vypadne na zem. Hrobečky se také nemohou generovat na spawnu, v minihrách a v cizích residencích/regionech (v těchto případech itemy+expy budou ležet na zemi).

RedCraft - Gravestone
RedCraft – Gravestone

Pokud hráč bude zabit jiným hráčem, tak vrah může oběti hrobeček okamžite polootit, jinak ostatní hráči nemohou lootit hrobeček oběti po dobu 15ti min – nad hrobečkem je to pro ostatní označeno nápisy „chráněno“ a „nechráněno“.

Hráč se může za poplatek 500$ teleportovat na své hrobečky pomocí příkazu /back. Tento poplatek zmizí s určitým rankem.

Fun-Fact: Pokud hrobeček mrtvého hráče rozbije/polootí jiný hráč po vypršení časového limitu protekce, objeví se na místě hrobu zombie onoho mrtvého hráče.

RedCraft - Gravestone Zombie
RedCraft – Gravestone Zombie
Pomohl Vám tento článek? Ano Ne